Over Digital for Youth .be

Digital for Youth.be is een samenwerkingsverband tussen DNS Belgium en Close the Gap. Vanuit de overtuiging dat digitalisering bijdraagt aan een meer duurzame maatschappij, ondersteunen we via PC Solidarity projecten en organisaties die de digitale geletterdheid van jongeren en hun participatie aan de informatiemaatschappij bevorderen. Hierbij hebben we speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.

We bieden financiële steun voor de creatie van lesmateriaal, train-de-trainer programma’s en materiaal om het internet toegankelijker te maken voor de doelgroep. We werken via projectoproepen die georganiseerd worden door de Koning Boudewijnstichting.

We willen een duurzame community opbouwen van kennisinstellingen om (kwetsbare) jongeren te stimuleren op het vlak van STEM-onderwijs en technologie-georiënteerd ondernemerschap.

Samenstelling raad van bestuur

Philip Du Bois
Philip Du BoisVoorzitter raad van bestuur
Olivier Vanden Eynde
Olivier Vanden EyndeBestuurslid
Arnaud Recko
Arnaud ReckoBestuurslid
Peter Manderick
Peter ManderickBestuurslid